UBND PHƯỜNG LA KHÊ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG TUYẾN PHỐ VĂN MINH ĐÔ THỊ ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG.

Sáng ngày 17/7/2019 tại hội trường UBND phường La Khê đã diễn ra hội nghị triển khai xây dựng tuyến phố văn minh đô thị tuyến đường Lê Trọng Tấn Phường La Khê Quận Hà Đông.Tham gia hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hiến bí thư đảng bộ, chủ tịch HĐND phường La Khê, đồng chí Quản Xuân Phú Phó chủ tịch UBND phường , các đồng chí là trưởng các ban ngành đoàn thể của UBND phường, các đồng chí là tổ trưởng, bí thư các TDP 1,3,4,6,7 phường La Khê, Quận Hà Đông.

Tại Hội Nghị đồng chí Quản Xuân Phú Phó chủ tịch UBND phường chủ trì cuộc họp đã thông qua quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng tuyến phố văn minh đô thị tuyến đường Lê Trọng Tấn, dự thảo kế hoạch triển khai xây dựng tuyến phố văn minh đô thị tuyến đường Lê Trọng Tấn Phường La Khê, đồng thời giao nhiệm vụ cho các thành viên có liên quan.

Ý kiến tại hội nghị các đồng chí ở tổ dân phố đã nêu ra thực trạng của tuyến tuyến đường, những khó khăn đang tồn tại, một số biện pháp khắc phục và quyết tâm ủng hộ xây dựng tuyến phố văn minh đô thị tuyến đường Lê Trọng Tấn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Duy Hiến đã khẳng định tầm quan trọng và quyết tâm xây dựng tuyến phố văn minh đô thị tuyến đường Lê Trọng Tấn phường La Khê Quận Hà Đông.

Kết thúc hội nghị đồng chí Quản Xuân Phú đã tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo và đóng góp trong hội nghị, chỉ đạo các bộ phận nhanh chóng thực hiện được giao.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức