Thông Tin Doanh Nghiệp

Thực hiện chỉ thị số 01 của UBND thành phố Hà Nội về “Năm kỷ cương hành chính”, trong năm 2013, UBND quận Hà Đông đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các phường tăng cường kỷ cương, kỷ luật...

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, trong 6 tháng đầu năm, Phòng Nội vụ đã phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND quận tiến hành kiểm tra công vụ 25...

Liên tục trong hơn 2 tháng qua, đoàn kiểm tra công vụ của TP Hà Nội đã kiểm tra đột xuất tại 30 sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã, xã,...

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của quận (gọi tắt là “một cửa”) đã triển khai và nâng...

Công ty Cổ phần thiết bi điện Hiếu Hưng có trụ sở tại số 23B Phan Đình Giót La Khê Hà Đông Hà Nội. Có cơ sở 2 tại 26 Lê Trọng Tấn La Khê Hà Đông...