Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
46 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 14: Đăng ký giám hộ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
47 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 13: Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Cấp Xã, Phường, Thị trấn
48 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 12: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Cấp Xã, Phường, Thị trấn
49 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 11: Đăng ký lại khai tử Cấp Xã, Phường, Thị trấn
50 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 10: Đăng ký khai tử lưu động Cấp Xã, Phường, Thị trấn
51 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 9: Đăng ký khai tử Cấp Xã, Phường, Thị trấn
52 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT8: Đăng ký lại kết hôn Cấp Xã, Phường, Thị trấn
53 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT7: Đăng ký kết hôn lưu động Cấp Xã, Phường, Thị trấn
54 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 6: Đăng ký kết hôn Cấp Xã, Phường, Thị trấn
55 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 5: Đăng ký lại khai sinh Cấp Xã, Phường, Thị trấn
56 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 4: Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Cấp Xã, Phường, Thị trấn
57 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 3: Đăng ký khai sinh lưu động Cấp Xã, Phường, Thị trấn
58 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT2: Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp Xã, Phường, Thị trấn
59 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT 1: Đăng ký khai sinh Cấp Xã, Phường, Thị trấn
60 La Khê - Quy trình Nộng Nghiệp QT8: Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang