Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 La khê - QT 42: Thủ tục xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người tàn tật Cấp Xã, Phường, Thị trấn
2 La khê - QT 41: Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó nhăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo. Cấp Xã, Phường, Thị trấn
3 La khê - QT 40: Xác nhận hoàn cảnh gia đình bệnh nhân tâm thần (để miễn giảm viện phí) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
4 La khê - QT 02 Quy trình Kế hoạch- Đầu tư: Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Cấp Xã, Phường, Thị trấn
5 La khê - QT 01 Quy trình Kế hoạch Đầu tư: Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Cấp Xã, Phường, Thị trấn
6 La Khê - Quy trình Công Thương QT4: Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội Cấp Xã, Phường, Thị trấn
7 La Khê - Quy trình Tôn giáo QT 10: Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Cấp Xã, Phường, Thị trấn
8 La Khê - Quy trình Nội vụ QT 9: Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Xã, Phường, Thị trấn
9 La Khê - Quy trình Tôn giáo QT11: Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Xã, Phường, Thị trấn
10 La Khê - Quy trình Thanh tra QT4: Xử lý đơn Cấp Xã, Phường, Thị trấn
11 La Khê - Quy trình Thanh tra QT3: Tiếp công dân Cấp Xã, Phường, Thị trấn
12 La Khê - Quy trình Thanh tra QT2: Giải quyết tố cáo Cấp Xã, Phường, Thị trấn
13 La Khê - Quy trình Thanh tra QT1: Giải quyết khiếu nại lần đầu Cấp Xã, Phường, Thị trấn
14 La Khê - Quy trình Tư Pháp QT Liên Thông QT 2: Thủ tục: Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng không có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
15 La Khê - Quy trình Tư Pháp Quy trình Liên Thông QT1: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi (trường hợp cha mẹ, người nuôi dưỡng có hộ khẩu thường trú Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang