Thông Báo Của UBND

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp GCN QSD đất của ông(bà) Nguyễn Hà Vinh - Nguyễn Thị hằng đối với thửa đất số 114, tờ bản đồ số 36, diện tích 294,6 m2 tại tổ dân phố 3 - phường La Khê. 15/09/2020
Công khai kết quả kiểm tra hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với thửa đất 7, tờ bản đồ số 29, diện tích 551,7m2 tại tổ dân phố 5, phường La Khê. 17/09/2020
V/v thông báo gia hạn tuyển dụng nhân lực vận hành khai thác Tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh - Hà Đông, Hà Nội
Thông báo công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 10/07/2020
Thông báo công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 11/05/2020
Thông báo công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 30/01/2020
THÔNG BÁO CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG 02/09/2019
Thông báo về việc tạm dừng hồ sơ đề nghị cấp GCN QSD đất do hồ sơ phải thực hiện niêm yết công khai kết quả kết quả kiểm tra hồ sơ của cơ sở tín ngưỡng Đình - Bia Bà La Khê trên địa bàn phường La Khê. 12/08/2019
Thông báo Về việc công khai thủ tục hành chính thực hiện tại phường 24/05/2019
Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo phường – Tháng 5/ 2017
Công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật được rà soát do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường ban hành từ 01/01/2016 đến ngày 31/12 /2016. 24/01/2016
Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp tại phường La Khê. 10/08/2016
Thông báo về việc Tiến độ giải quyết các hồ sơ ngày 01/04/2017 đến 25-4-2017 25/04/2017
Thông báo Về việc công khai thủ tục hành chính không thực hiện tại phường 28/04/2014
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn phường La Khê năm 2017