Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo phường – Tháng 5/ 2017

Người ký văn bản: 

Nguyễn Hữu Hiển

Nội dung thông báo: 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo phường – Tháng 5/ 2017

 

Thực hiện Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo; Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/ 2012/ NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định một số điều của Luật Tố cáo. Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/2/2015 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về Tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân Phường La Khê thông báo lịch tiếp công dân tháng 5/ 2017 thành phần như sau:

- Đ/c  Nguyễn Hữu Hiển - Chủ tịch UBND phường chủ trì buổi tiếp công dân;

- Mời Thường trực HĐND Phường, thường trực UB MTTQ phường cùng dự buổi tiếp công dân;

- Các đồng chí là công chức Tư pháp, Địa chính, Xây dựng phường.

Thời gian: Sáng từ 08h00’ – 11h30 ; Chiều từ 14h00 – 17h00

          Các ngày:   03, 10, 17, 24, 31 /  4 / 2017 ( Thứ tư hàng tuần)

Địa điểm: Phòng  tiếp công dân UBND phường La Khê

Số 104 đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo