Liên hệ

Liên hệ Phường La Khê
HĐND - UBND phường La Khê Quận Hà Đông.
Địa chỉ: Số 104 - Lê Trọng Tấn - La Khê - Quận Hà Đông.
Điện thoại: 024 33 82 5332