Hội nghị tỏng kết người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoan 2014-2019

Sáng ngày 07/6/2019 tại hội trường UBND phường La Khê, Hội người cao tuổi phường La Khê đã tổ chức Hội nghị tổng kết người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở giai đoạn 2014 - 2019. Tại hội nghị ông Nguyễn Bá Quang hội trưởng hội NCT phường LA Khê đã đọc báo cáo tổng kết công tác người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2014-2019, sơ kết công tác hội 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019, sau phần thảo luận hội nghị đã được nghe ý kiến chỉ đạo của ông Trưởng ban Hội cao tuổi quận Hà Đông và đồng chí Bí thư Đảng ủy phường La Khê đối với công tác của Hội trong thời gian tới.

 Kết thúc hội nghị là phần khen thưởng các ông bà hội viên tiêu biểu tham gia công tác xây dựng thống chính trị ở cơ sở. Sau hơn 02 giờ hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức