HĐND phường La Khê tổ chức kỳ họp bất thường

Sáng ngày 17 tháng 9 năm 2019 tại hội trường UBND phường La Khê, HĐND phường La Khê khóa xx nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường.

Trong kỳ họp các đại biểu HĐND phường đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung tờ trình số 57/TTr của UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: cải tạo giếng Đình, ao Đình làng La Khê, phường La Khê, thông qua nội dung nghị quyết số 10/NQ - HĐND về việc bổ sung kinh phí kết dư năm 2018 để thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2019.

Cũng trong kỳ họp các đại biểu HĐND đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu kiện toàn chức danh PCT UBND phường. Kết quả ông Bạch Quang Đại đã được bầu làm PCT UBND  phường khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 với 23/23 phiếu đồng ý, tương đương 100% đại biểu có mặt. Sau khi được bầu ông Bạch Quang Đại đã lên phát biểu ra mắt bộ nghị.

Sau cùng là phần phát biểu của ông Nguyễn Duy Hiến chủ tịch HĐND phường khóa XX, và phần diễn văn kết thúc hội nghị. Qua hơn một giờ làm việc kỳ họp bất thường HĐND phường La Khê khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức