Đảng bộ phường La khê tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết 35 NQ/TW ngày 22/10/2018; thông báo tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Ngày 21 tháng 9 năm 2019 tại nhà văn hóa trung tâm gần bia bà La Khê, đảng ủy phường La Khê đã tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết 35 NQ/TW ngày 22/10/2018 của bộ Chính Trị, thông báo tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây. 

Qua hội nghị đồng chí báo cáo viên Nguyễn Duy Thủy đã trình bày giúp toàn thể hội nghị hiểu rõ sâu sắc hơn nghị quyết 35. Đồng thời nắm được tình hình thời sự trong nước , quốc tế một cách chính xác và đầy đủ.

Sau 2 giờ hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức